Rot-avdraget

En skattereduktion som kan utnyttjas vid reparationer och underhåll, samt vid ombyggnad och tillbyggnad av småhus och bostadsrätter.

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

Ett krav är att man står som ägare av fastigheten. Är man flera ägare till samma fastighet så får man göra avdrag för varje ägare.

Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
 Rotavdrag  30 %  50 000 kr
 Rutavdrag för dig under 65 år  50 %  25 000 kr
 Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång  50 %  50 000 kr